Burgemeestersbenoeming

29 jan 2015 - Burgemeester Hans van der Laan heeft inmiddels zijn ontslagbrief aan de minister van BZK gestuurd. Hij neemt per 1 oktober 2015 zijn ontslag. De gemeenteraad heeft als taak een aanbeveling tot benoeming te doen van een nieuwe burgemeester. De raad wordt nu gevraagd een vertrouwenscommissie te benoemen die de aanbeveling tot benoeming van een nieuwe burgervader voorbereidt. Deze zal worden gevormd uit de fractievoorzitters van alle acht politieke partijen. Voor ambtelijke ondersteuning zal de griffier als secretaris optreden met de gemeentesecretaris als plaatsvervangend secretaris. Het voornemen bestaat om een van de wethouders als adviseur uit te nodigen wanneer de vertrouwenscommissie daar om verzoekt. De vergaderingen van de commissie zullen besloten zijn.LEES VERDER

Kandidaten aan de kook

29 jan 2015 - VVD - Bouwen aan DrentheLEES VERDER

Verkiezingsbijeenkomst op 25 februari 2015

29 jan 2015 - Voor alle inwoners van de gemeente Noordenveld wordt een bijeenkomst gehouden om provinciaal beleid te bespreken met gedeputeerde en lijsttrekker VVD Henk Brink De provincie doet er toe, ook voor de inwoners van Noordenveld. Vanavond kunt u in discussie treden met de gedeputeerde en lijsttrekker van de VVD: Henk Brink. Om aan te geven wat voor u belangrijk is. En hoe u vindt dat het beleid van de provincie eruit moet zien. De lijsttrekker zal aangeven wat de visie is van de VVD op de door u aangedragen punten. En u kunt hem volop suggesties meegeven voor ná de verkiezingen. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen:LEES VERDER

Verkiezingen voor zowel Provinciale Staten als Waterschappen op 18 maart 2015

29 jan 2015 - Dé gelegenheid om uw stem te laten horen. Om de invloed van de VVD in Provincie en Waterschappen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen roepen we u op om van uw stemrecht gebruik te maken en mensen in uw omgeving aan te moedigen dat vooral ook te doen. Want pas dan kunnen de VVD kandidaten uw belangen zo goed mogelijk dienen en behartigen.LEES VERDER

Fractievergaderingen

29 jan 2015 - Leden en ook niet leden zijn van harte welkom om eens een fractievergadering bij te wonen om vrijelijk met de fractie te bespreken wat hen en ons bezighoudt en tips en ideeën aan te reiken. De fractievergaderingen zijn twee-wekelijks op het Gemeentehuis op maandagen vanaf 20.00 uur.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid